فرصت هایی برای آفریدن


انسانِ ثمره آفرینش، خود آفریننده است؛ و چه بسیاراند دستانِ توانمند و روح بلندِ زنان و مردمان کوردزبانی که عشق و هنر و مهارت را در هم می تنند ... برای آفریدنِ "زندگی".

مهدی ایمانی

خلاقیت و هنرِ کار با چوب
مهدی ایمانی سنجر با ذهن خلاق و دستان هنرمند خود؛ محصولاتی بدیع و جذاب تولید می کند که به زندگی معمولی مردمان روح می بخشد.
آشنا شو

فرزانه محمدی

خاطره سازی با هندسه اشکال
فرزانه محمدی را به عنوان یک گرافیست کورد زبان می شناسیم که سخاوت، چاشنی مهندسی ذهن و هنروری قلم طراحی اوست. ...
آشنا شو

........

.....................................
..........................................................................................
آشنا شو

........

.....................................
..........................................................................................
آشنا شو