مهدی ایمانی سنجر

مهدی ایمانی سنجر از علاقمندان طبیعت و کوه نوردی است. 

به قول خودش: اگر به دنبال آرامش هستی آن را در طبیعت خواهی یافت.

او در کنار زندگی روزمره اش و به عنوان یک سرگرمی خلاقانه، کارگاهی کوچک درست کرده و محصولاتی متفاوت را خلق می کند. نمونه ای از کارهایش را  می بینید.

نمونه کار ها: